Teaching all things
through cooperation

Bringing teamwork, cooperation, and community to teachers and students of all types

Vill du utvecklas som lärare och ledare?

Att leda människor, vare sig det är barn eller vuxna, är ett stort uppdrag. Mitt mål är att ge stöd och verktyg till lärare och ledare. Hur kan jag hjälpa dig?

Personlig coaching

För att utvecklas som ledare behövs input. Med personlig coaching får du stöd att ta nästa steg.

Gruppcoaching

Tillsammans kommer vi längre! I gruppcoaching kan ni som team eller arbetslag få stöd att utvecklas och arbeta mer effektivt tillsammans.

Workshop

I interaktiva workshops får ni testa nya verktyg, diskutera vägar framåt och utmanas i ert ledarskap.

Föreläsning

Digitala eller på plats, kring lärande, motivation, delaktighet och demokratiarbete.

Långsiktigt utvecklingsarbete

Att förändra en verksamhet tar tid, vare sig det är en skola eller ett företag. Jag erbjuder långsiktigt stöd i förändringsarbete.

Resurspaket

Här finns resurspaket för att fördjupa ert gemensamma lärande, som ni kan arbeta med på egen hand.

Böcker

Jag har skrivit flera böcker om lärande, med fokus på att stötta lärare och ledare att skapa en lärande gemenskap där människor mår bra och utvecklas så långt som möjligt. Läs mer om böckerna här.

Kurser och utbildningar

Tillsammans med lärarkollegan Niclas Fohlin driver jag sidan www.kooperativt.com samt arrangerar kurser och utbildningar för skola och förskola. Vi har även inspelade föreläsningar på www.preparus.se

Om mig

Jag heter Jennie Wilson och jag är lärare. Att vara lärare är ett fantastiskt och oerhört givande yrke. Jag får följa elever på deras utvecklingsresa, se kunskaper utvecklas och nya steg tas. Att vara lärare är också komplicerat, föränderligt och utmanande. Hur förbereder vi eleverna för en föränderlig värld? Hur ser vi till att de kan hantera omvärldens krav så bra som möjligt? Hur stöttar vi dem att känna gemenskap med sin medmänniska och samhället? Vilken värld vill vi ha?

Lärande sker inte bara i skolan, utan också på fritiden, på arbetsplatsen, på scoutträffen och på fotbollsträningen. Pedagogiska verktyg för att lära tillsammans med andra behövs i alla delar av vårt samhälle.